Hợp âm Hạ trắng

Bởi: dark_magician_tdnn lúc 4 năm trước

Lượt xem: 46478

Bạn có thể đệm bài này theo điệu:

Bossanova

Xem hướng dẫn giai điệu

Đăng hợp âm mới

Công cụ

Đánh dấu hợp âm
Hợp âm trong bài
Đổi tông
Chia cột
x
             
Sáng tác: Trịnh Công Sơn 
 
 
      Am 
Gọi nắng! 
         Am 
Trên vai em gầy 
         Dm 
Đường xa áo bay 
          Dm 
Nắng qua mắt buồn 
          E 
Lòng hoa bướm say 
       Am 
Lối em đi về 
          Dm 
Trời không có mây 
          E 
Đường đi suốt mùa 
          Am 
Nắng lên thắp đầy 
  
 
      Am 
Gọi nắng! 
         Am 
Cho cơn mê chiều 
           Dm 
Nhiều hoa trắng bay 
        Dm 
Cho tay em dài 
          E 
Gầy thêm nắng mai 
         Am 
Bước chân em về 
        Dm 
Nào anh có hay 
         C 
Gọi tên cho nắng 
          Am 
Chết trên sông dài 
  
 
         Dm 
Thôi xin ơn đời 
         Dm 
Trong cơn mê này 
         Am 
Gọi mùa thu tới 
        Am 
Tôi đưa em về 
         Am 
Chân em bước nhẹ 
          C 
Trời buồn gió cao 
         Dm 
Đời xin có nhau 
         Dm 
Dài cho mãi sau 
          Am 
Nắng không gọi sầu 
        Am 
Áo xưa dù nhàu 
         E 
Cũng xin bạc đầu 
         Am 
Gọi mãi tên nhau 
  
 
      Am 
Gọi nắng! 
        Am 
Cho tóc em cài 
          Dm 
Loài hoa nắng rơi 
        Dm 
Nắng đưa em về 
         E 
Miền cao gió bay 
        Am 
Áo em bây giờ 
        Dm 
Mờ xa nẻo mây 
        C 
Gọi tên em mãi 
          
Suốt cơn mê này... 
Video nổi bật