Hợp âm Dấu chân phía trước

Bởi: pdkart lúc 3 năm trước

Lượt xem: 2542


Đăng hợp âm mới

Công cụ

Đánh dấu hợp âm
Hợp âm trong bài
Đổi tông
Chia cột
x
 Dm            C        Dm 
K hi tôi còn là hạt bụi, Ngư ời đã lên tầu đi xa 
   C         Gm    A7       A7  
Khi quê hương còn chìm nổi, Ngư ời đã lên tầu đ i xa 
                         
Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tầu đi xa 
                Gm    A7    Dm  
bến Nhà Rồng đầy nước mắt, bướ c chân Bá c đặt chốn này 
 
 
    Dm          
Dấu ch ân không nhẹ như mây 
   Bb           
Dấu c hân không êm không ấm 
   Gm        C  
Dấu c hân không là dấu n ắng 
   F        Â7  
Mười ngón trăn trở bầ m sâu 
   Gm         C  
Dấu chân của dáng đứng đâu 
    F      C   
Nặng h ai vai là Tổ quốc 
   F           Gm 
Chắc Người rưng rưng nước m ắt 
     Bb   A7    Dm  
Trái tim căm gi ận bừng b ừng. 
 
 
                         
Khi tôi còn là hạt bụi, Người đã lên tầu đi xa 
                           
Khi quê hương còn chìm nổi, Người đã lên tầu đi xa 
              
Để tôi - được là Việt Nam 
              
Để tôi - mặt trời gần lại 
                        
Để nghe tim mình thay đổi Để người sống tự do 
                          
nhàng đôi chân Bác bước Bác đã là người đi trước 
               
Khai rừng băng sông mở lối 
                         
Cho tôi có cả cuộc đời, cho tôi có cả cuộc đời. 
Video nổi bật