Hợp âm Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa

Bởi: pdkart lúc 3 năm trước

Lượt xem: 22101


Đăng hợp âm mới

Công cụ

Đánh dấu hợp âm
Hợp âm trong bài
Đổi tông
Chia cột
x
 
 
 C      G      Am 
Đ ã có những kh i anh đã sai 
 F      G     C  
N ước mắt của e m đang nhẹ rơi 
 C        G     Am 
T hấm ướt hết vai anh tại sa o 
 F        G    C     
 Có lẽ bởi anh đã làm em k hông vui. 
 
 
     F       G      Em   Am 
Cũng vì a nh đã không lắn g nghe những khi em b uồn 
   F        G     C 
Để e m vội vàng bước đi lạnh lù ng 
     F       G      Em   Am 
Lần sau c uối xin em thứ tha, mong e m đừng k hóc 
    F       Em      F      G   
Hãy cho tình yêu hiểu ra, để rồi th êm 1 lần nữa yêu. 
 
 
 
 
     F      G      Am       Em 
Sẽ mãi lu ôn yêu em, lu ôn bên em qu an tâm em mỗi n gày 
   F          C       Dm      G  
Vì a nh không muốn mất em lần nữa, hãy lắng nghe lòng anh 
     F      G      Am       Em 
Bởi vì kh i xa nhau, ti m anh đau, nh ớ đến em rất nhi ều 
    F      C      Dm        G      Am 
Từng ng ày cố gắng, v ượt qua đêm, lúc ấy anh nhận r a có lẽ đã mu ộn. 
Video nổi bật