Hợp âm Một lần cho tôi gặp lại em

Bởi: pdkart lúc 3 năm trước

Lượt xem: 4422


Đăng hợp âm mới

Công cụ

Đánh dấu hợp âm
Hợp âm trong bài
Đổi tông
Chia cột
x
     Dm       Gm   
Một lần nào cho tôi gặp lại Em 
   C        Dm   
Ðôi m ôi đó đêm nào cò n nồng 
     Dm        Gm  
Một lần nào cho tôi gặp lạ i Em 
             A7  
Rồi thiên thu sẽ là nhun g nhớ 
 
 
                
Dòng đời nào đưa Em đi về đâu 
                
Sao không thấy qua đây một lần 
                
Dòng đời nào đưa Em đi về đâu 
      C     Dm  
Những bến bờ xưa cũ đã mờ 
       F   
Ôi mái tóc m ây bay 
     C            
Giờ còn không tiếng nói thơ ngây 
     C      A7    
Giờ còn k hông, Em có v ui không? 
     Dm   
Hai má cò n hồng? 
        F          C   
Tuổi thơ qua m au quá Em ngỡ như ng ày nào 
       C          A7   
Ðôi mắt Em nh ư sao soi thấu tâm hồ n nhau 
      F           C    
Giờ đời Em đã úa, tay cố vui cùn g người 
        C   
Tim cũ vui khô ng Em? 
    F       Dm 
Ðôi mắ t quầng thâm r ồi 
 
 
                
Một lần nào cho tôi gặp lại Em 
              
Nghe Em nói Em vui một lần 
                
Một lần nào cho tôi gặp lại Em 
                 
Còn chút tình đốt hết một lần... 
 
 
Video nổi bật