Hợp âm Bà tôi

Bởi: Tattoo lúc 4 năm trước

Lượt xem: 8860

Bạn có thể đệm bài này theo điệu:

Slow

Xem hướng dẫn giai điệu

Đăng hợp âm mới

Công cụ

Đánh dấu hợp âm
Hợp âm trong bài
Đổi tông
Chia cột
x
  Em              D   G        Em 
Bà tôi đưa tôi ra đầu làng một m ình bà đội cả trời nắng to 
    Em       C       Em 
Này là gió cuốn mây tr ôi đưa tôi về l àng 
    Em       C         Em  
Này là bóng nắng liêu x iêu theo tôi đường làng 
    D             B7    Em 
Làng t ôi quanh co quanh co quanh co quanh c o 
                              
Bà tôi đưa tôi ra đầu làng một mình bà đội cả trời nắng to 
                     
Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng 
                        
Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng 
                          
Làng tôi quanh co quanh co quanh co có sợi rơm khô 
 
 
 Em     Am  
 Nhớ...làng t ôi... 
      D           B7 
Từng dòng m ương xanh bay bay bay b ay 
 G     Am  
 Nhớ...bà t ôi... 
      B7            Em 
Một trăm n ăm rồi ngọn cỏ hóa mây tr ời 
    Em               
Cười c ười một chuỗi trời thử bụng ta 
   Em        B7    
Có mù a thóc lép lợp trê n mái nhà 
   G             
Có m ùa hoa cà tự nhiên tím tái 
  C         G     
Bà ví lông gà vàng nh ư vườn cả 
   B7           D  
Ông ví mặt trời như lời mối lái 
   B7        D       Em 
Ai v í tình yêu như tr ò nghịch dại í a 
  Em       D      
Bà lên Kẻ chợ có b uồn được đâu 
   C   B7       Em 
Ra v ề lúc l ắc héo mòn một x âu 
   C   B7       Em 
Ra v ề lúc l ắc héo mòn một x âu 
    Em               D         G     Em 
Chiều n ay tôi đưa bà ra đầu làng, đầu làng mình chợt nổi trận gió t o 
 
 
Video nổi bật