Hợp âm Bèo dạt mây trôi

Bởi: nguyentrungdai lúc 3 năm trước

Lượt xem: 12914


Đăng hợp âm mới

Công cụ

Đánh dấu hợp âm
Hợp âm trong bài
Đổi tông
Chia cột
x
    C     G        G 
....... ........... ................ 
                
Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, 
   Em      C          G 
...... ............. ..................... 
                    
Anh ơi, em vẫn đợi... í i ì... bèo dạt 
 C      G 
. ............. 
          
Mây í i ì... trôi, 
    Am       C           G 
....... ................ ...................... 
                       
chim sa, tang tính tình... í i ì..., cao vời 
 Am       C   Am  C 
. ................ ....... ..... 
                 
Ngậm một tin trông, hai tin đợi, 
     C         G      C 
.......... .................. ............. 
                   
ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy anh... 
    C       G          G 
........ .............. ..................... 
                  
Một mảnh trăng treo, suốt năm canh, 
    Em       C             G 
....... ............... ......................... . 
                      
Anh ơi, trăng đã ngả... a á à... ngang đầu 
 C             G    Am       C       G 
. ........................... ......... ......... ...... ............... 
                              
Thương nhớ... ờ ơ... ai, sao rơi... đêm sắp tàn...trăng tà, 
Am           C    Am  C 
....................... ........ ..... 
                   
cành tre đưa trước gió làn gió la đà 
       C         G       C   
.............. ................... .............. ..... 
                    
em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy anh... 
 
 
    C      G          G 
........ ............ ..................... 
               
Mòn mỏi chim bay chốn nơi nao 
                   
.......Em................Am........G 
               
Anh ơi, em ngóng đợi mỏi mòn 
                            
....C............G.........Am.............C....... ...G 
                      
thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời 
                   
Am.................C.........Am.....C 
                 
người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi 
                                                    
..................C..................G............ ..C............................................... . 
                      
trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu... 
Video nổi bật