Safe and sound
Nhạc sỹ: Đang cập nhật
Ca sỹ: Đang cập nhật
Nhịp: Đang cập nhật Điệu: Đang cập nhật
Chủ đề: Đang cập nhật
Lượt xem: 26407

Người tạo hợp âm này

nguyentrungdai
Tổng điểm: Đang cập nhật
Điểm hợp âm: Đang cập nhật
Cách bấm Chỉnh sửa Báo lỗi

x
     
CAPO ON 5 
 
 
     
Intro- 
Em Bm G D   
  x2 
 
 
 
 
Em            Bm                    
 
                     
I remember tears streaming down your face 
    G            D 
  
                  
When I said, I'll never let you go 
   Em       Bm        G  D 
   
                        
When all those shadows almost killed your light 
Em    Bm      G        D 
  
                         
I remember you said, Don't leave me here a - lone 
  Em        Bm       G   
  
                        
But all that's dead and gone and passed tonight 
 
 
 
 
G       D 
 
           
Just close your eyes 
  A      G 
  
           
The sun is going down 
      D 
 
         
You'll be alright 
  A        G 
  
            
No one can hurt you now 
       D 
 
          
Come morning light 
A       Bm D G 
  
                
You and I'll be safe and sound 
 
 
 
 
Em Bm D   
 G x2 
 
 
 
 
Em        Bm      
 
                   
Don't you dare look out your window 
G             
D 
               
Darling everything's on fire 
  Em      Bm       G D 
   
                     
The war outside our door keeps raging on 
Em  Bm  G  D 
  
             
Hold on to this lullabye 
Em     Bm  G  G   
  -once 
                 
Even when the music's gone. Gone. 
 
 
 
 
G       D 
 
           
Just close your eyes 
  A      G 
  
           
The sun is going down 
      D 
 
         
You'll be alright 
  A        G 
  
            
No one can hurt you now 
       D 
 
          
Come morning light 
A       Bm D G 
  
                
You and I'll be safe and sound 
 
 
 
 
 
 
G  D  Bm A 
  
               
Oooo Oooo Aaah Aaah... x2 
 
 
 
 
                   
(Very soft strums/picking this verse) 
G       D A   
 -once 
           
Just close your eyes 
G      D  A   
 -once 
          
You'll be alright 
G      D  
 
          
Come morning light 
A       Bm D G 
  
                
You and I'll be safe and sound 
 
 
 
 
 
 
G   D  A 
  
            
Ooooo Oooo Oooo... x5 
 
 
G   D  A             
* * * (*one strum each chord) 
         
Ooooo Oooo Ohoh. 
Bạn phải đăng nhập để sửa bài này

Safe and sound - Taylor Swift

bởi: Hiển Râu
bình chọn 84210 lượt xem
Đang tải dữ liệu...