Hợp âm Cỏ và mưa

Bởi: Tattoo lúc 4 năm trước

Lượt xem: 5882


Đăng hợp âm mới

Công cụ

Đánh dấu hợp âm
Hợp âm trong bài
Đổi tông
Chia cột
x
    Gm          
Em cỏ kh át anh mưa rào đầu hạ 
    Cm        F  
Cỏướt m ưa run rẫy cỏđang thì 
   Gm    Cm    F    D7 
Mưa r ào đến rồi đi ngơ n gác em s ợ 
    Gm           
Em cỏ kh át anh mưa rào nơi nào 
   Cm         F    D7 
Ngày n ắng cháy em chợt ch ợt thấy m ưa 
   Gm    Cm   F    D7  
Em ch ờ mãi cỏ xanh ngơ ngác ngơ ngác 
 
 
     Gm          
Hỏi gió gi ó bay, hỏi lá lá rơi 
           Cm         F     D7   
Hỏi theo làn mây bay b ay lửng lơ về phía chân trời v ời vợi 
    Gm         
Cỏ khát khát tiếng mưa rơi 
         Gm             
Người khát khát l ẽ sống khát tiếng yêu thôi 
     Cm        F     D7 
Tình yêu t ình yêu như cỏ khá t như cỏ k hát 
   Gm  
Cỏ khá t mưa 
Video nổi bật