Hợp âm When you say nothing at all

Đánh dấu các Hợp âm Hiển thị bảng Hợp âm trong bài
  G  D      C        D      G/D/C/D 
Its ama zing how you can speak right to my heart  
    G  D     C        D      G/D/C/D  
Without say ing a word , you can light up the dark . 
   C           D    
Try as I may I could never explain 
   G   D       C      D  
What I hear when you don't say a thing . 
 
 
     G      D      C       D  
The smile on your face lets me know that you need me. 
        G      D       C      D  
There's a truth in your eyes , saying you'll never leave me. 
    G      D         C         D  
A touch of your hand , says you'll catch me whenever I fall . C D G/D/C/D Now, you say it best when you say nothing at all ( 2 times ) G D C D G/D/C/D All day long I can hear people talk ing out loud G D C D G/D/C/D But when you hold me near , you drown out the crowd . C D Try as I may they could never define, G D C D/D What's being said between your heart and mine . G D C D The smile on your face lets me know that you need me. G D C D There's a truth in your eyes , saying you'll never leave me. G D C D A touch of your hand , says you'll catch me whenever I fall . C D E Yeah, you say it best when you say nothing at all . G D C D The smile on your face lets me know that you need me. G D C D There's a truth in your eyes , saying you'll never leave me. A touch of your hand, says you'll catch me whenever I fall. C D E Now, you say it best when you say nothing at all . C D E you say it best when you say nothing at all . C D E you say it best when you say nothing at all .

  G   D   C   G/D/C/D   D/D   E

Đăng bởi phandomi lúc 3 năm trước
10931 lượt xem - 3 yêu thích
Chúng tôi cần bạn!
Giúp chúng tôi chia sẻ những hướng dẫn miễn phí này cho nhiều người hơn nữa
popup tail
Bình luận từ Học Đàn