Hệ thống yêu cầu bài giảng

(hãy vote cho những ca khúc bạn yêu thích để có thêm bài giảng cho những ca khúc đó)

Thành viên tiêu biểu trong tháng

(Thành viên có những bài giảng được nhiều người xem và yêu thích nhất trong tháng)

Bài giảng tiêu biểu trong tháng

(những bài giảng có số lượng người xem và yêu thích nhiều nhất)