binhbeer

Member

hieuorion

Administrator

Tienthinh

Member

t_J_9718

Member

Guitar

Member

duc_a2

Member

homme

Member

Member

chuột

Member

gun2kute

Member

LeeKaD

Member

doubletkt

Member

mrkyt

Member

imnothing

Member

TenaciousD

Member

pddhut

Member

haunh1301

Member

haidangpnu

Member

vhoangnhan

Member

hamigi

Member

gio dem

Member

kdt1811

Member

thanglv91

Member

kurado711

Member

htl

Member

nota

Member

LEO

Member

GIẢNG VIÊN CHÍNH THỨC trên hocdan.com là những thành viên được xét duyệt dựa trên các yếu tố:

  • Có trình độ chuyên môn tốt (tối thiểu level 3 trong chuyên môn giảng dạy theo thang level của hocdan.com)
  • Có sự nhiệt tình, cống hiến và mong muốn phát triển cộng đồng
  • Tích cực trong hoạt động đóng góp bài giảng và trả lời, tương tác thường xuyên với thành viên trên hocdan.com.