GIẢNG VIÊN CHÍNH THỨC trên hocdan.com là những thành viên được xét duyệt dựa trên các yếu tố:

  • Có trình độ chuyên môn tốt (tối thiểu level 3 trong chuyên môn giảng dạy theo thang level của hocdan.com)
  • Có sự nhiệt tình, cống hiến và mong muốn phát triển cộng đồng
  • Tích cực trong hoạt động đóng góp bài giảng và trả lời, tương tác thường xuyên với thành viên trên hocdan.com.