Hiển Râu

Giảng viên

hieuorion

Administrator

haketu

Giảng viên

Guitardamme

Giảng viên

Hnduong27

Giảng viên

tienhanh

Giảng viên

hoangphucguitar

Giảng viên

Việt johan

Giảng viên

apasras

Giảng viên

zReThuz

Giảng viên

Linh Lem

Giảng viên

Lân ốc

Giảng viên

hoangguitar2210

Giảng viên

bacninh_boy_88

Giảng viên

Vua_bán_kẹo

Giảng viên

JERLYBEE

Giảng viên

MrHoangLuu

Giảng viên

Master Chef

Administrator

sonnt

Giảng viên

balan2020

Giảng viên

Ghita Finger-Style

Giảng viên

sonacous

Giảng viên

LEDUY

Giảng viên

BuiQuangHuy

Giảng viên

tqvanb1

V.I.P

lopnhacanhngoc

Giảng viên

theduyendingdongdo

Giảng viên

boy2103

Member

mrrin13689

Giảng viên

ve2lt

Giảng viên

63tranlong

Giảng viên

HCLLCH81

Member

GIẢNG VIÊN CHÍNH THỨC trên hocdan.com là những thành viên được xét duyệt dựa trên các yếu tố:

  • Có trình độ chuyên môn tốt (tối thiểu level 3 trong chuyên môn giảng dạy theo thang level của hocdan.com)
  • Có sự nhiệt tình, cống hiến và mong muốn phát triển cộng đồng
  • Tích cực trong hoạt động đóng góp bài giảng và trả lời, tương tác thường xuyên với thành viên trên hocdan.com.