Hướng dẫn sử dụng máy đếm nhịp online

Hướng dẫn sử dụng máy đập nhịp Online:

- Điều chỉnh tốc độ như bạn mong muốn

- Chọn nhịp như bạn mong muốn

- Chọn loại âm thanh như bạn mong muốn

- Nhấn biểu tượng Play (hình tam giác) để tiến hành đếm nhịp.

 • Chạy/Dừng
  = Phím Space hoặc Enter
 • Tăng Tempo (nhịp)
  = ↑ →
 • Giảm Tempo (nhịp)
  = ↓ ←
 • Âm Hi Hats
  = 1
 • Âm Rimshot
  = 2
 • Âm Digital
  = 3
 • Âm Toms
  = 4
 • Nhịp 4/4
  = F1
 • Nhịp 2/4
  = F2
 • Nhịp 3/4
  = F3
 • Nhịp 5/4
  = F4
 • Nhịp 5/8
  = F5
 • Nhịp 6/8
  = F6
 • Nhịp 7/8
  = F7
 • Nhịp 9/8
  = F8
 • Nhịp 12/8
  = F9
 • Nhịp 15/16
  = F11
 • Nhịp 19/16
  = F12
Đang tải dữ liệu...