Back

Đây là giấy chứng nhận của mỗi 1 Học viên sau khi học xong 1 Chương trình. Chứng nhận này sẽ được gửi tới bạn ngay khi bạn hoàn thành chương trình.

Chứng chỉ này sẽ được lưu trên website này và bạn có thể chia sẻ nó cho mọi người xem từ 1 đường link hoặc QR code mà chúng tôi tạo ra cho bạn.

Chứng Chỉ này sẽ giúp bạn có thêm uy tín với các nhà tuyển dụng hoặc Công ty mà bạn đang làm!

Bạn cũng có thể sở hữu 1 bản Chứng Chỉ bằng giầy rất trạng trọng để treo hoặc gửi kèm trong CV. Chỉ việc yêu cầu để chúng tôi gửi Chứng Chỉ giấy tới cho bạn. (bạn sẽ phải trả thêm chi phí in ấn Chứng chỉ và vận chuyển)